6.900.000 
-18%

Thiết bị văn phòng

USB 3.0 Kingston 100 G3 32GB

99.000 
-21%

Thiết bị văn phòng

USB 3.0 SanDisk

150.000