Đầu RJ 45 (AMP) CommScope (bịch 100 cái )

550.000 

‘- Đầu mạng (Chính hiệu AMP) – Số lượng 100 cái

Danh mục: